en en

Transakcie medzibankového platobného systému SIPS - klientské prevody

Prevody peňažných prostriedkov na úrovni „klient-klient“.

Patria sem štandardné úhrady, inkasá a tzv. prioritné úhrady, ktoré realizujú vykonávacie inštitúcie pre svojich klientov – fyzické a právnické osoby na základe príkazov na úhradu, príkazov na prioritnú úhradu alebo príkazov na inkaso.

Vykonávacími inštitúciami môžu byť banky, pobočky zahraničných bánk, Národná banka Slovenska alebo iné inštitúcie zriadené podľa osobitného predpisu.