en en

Medzibankové prevody - Inkasá

Vzájomné prevody peňažných prostriedkom medzi priamymi účastníkmi platobného systému SIPS realizované formou inkasa v ich mene (neide teda o prevody ich klientov).

Inštitút medzibankového inkasa nie je v súčasnosti skoro vôbec využívaný.