en en

Medzibankové prevody - opravné položky (štandardné úhrady)

Položky, ktorými sa v medzibankovom platobnom systéme SIPS realizujú opravy chybného zúčtovania prevodov na úrovni „banka – banka“, v tomto prípade úhrad.