en en

Medzibankové prevody - Štandardné úhrady

Vzájomné prevody peňažných prostriedkom medzi účastníkmi medzibankového platobného systému SIPS realizované formou štandardnej úhrady v ich mene (neide teda o prevody ich klientov).

Formou štandardných medzibankových úhrad sa zvyčajne realizujú platby, ktoré znejú na vysoké hodnoty.