en en

Medzibankové prevody - prioritné úhrady

Osobitný druh prevodov peňažných prostriedkov, ktoré sú v medzibankovom platobnom systéme SIPS spracované a zúčtované prednostne. Výhodou prioritnej úhrady je okamžité informovanie účastníkov – odosielateľa aj príjemcu o spracovaní a zúčtovaní takéhoto prevodu.

Formou prioritných medzibankových úhrad sa zvyčajne realizujú platby finančného trhu, platby za menové operácie a iné platby, ktoré znejú na vysoké hodnoty a majú veľký význam.