en en

Neúčtovné položky - duplicitné položky

Správy, ktorými sa zo systému SIPS vracajú položky, ktoré nemohli byť spracované z dôvodu existencie duplicitných položiek. Táto ochrana slúži na zamedzenie dvojitého (a viacnásobného) zúčtovania platieb, ktoré boli zaslané do platobného systému omylom viackrát.