en en

Neúčtovné položky - Formálne chyby

Správy, ktorými sa zo systému SIPS vracajú položky, ktoré nemohli byť spracované z dôvodu výskytu formálnej chyby.

Platobný systém pracuje na princípe výmeny správ, ktoré majú presne definovaný obsah, štruktúru a pravidlá použitia. Tieto náležitosti správ v platobnom systéme sú zmluvne upravené. Ak vstupná kontrola identifikuje porušenie ustanovení o týchto náležitostiach, následkom je vylúčenie príslušnej položky zo spracovania a vygenerovanie správy o formálnej chybe.