en en

Neúčtovné položky - Výzvy na zrušenie úhrady

Výzvy, ktorými účastník žiada iného účastníka o vrátenie chybne zúčtovanej platby. Platba je následné vrátená ako položka opravného zúčtovania.