en en

Prevody z tretej strany - Medzibankové úhrady z tretej strany (opravné položky)

Položky, ktorými sa v medzibankovom platobnom systéme SIPS realizujú opravy chybného zúčtovania prevodov, v tomto prípade medzibankových úhrad z tretej strany.

Podľa súčasnej legislatívy sa opravným zúčtovaním riešia iba chyby zapríčinené vykonávacimi alebo sprostredkujúcimi inštitúciami (nie napr. chyba zapríčinená klientom).