en en

Transakcie medzibankového platobného systému SIPS - počet spolu

1. údaj – počet všetkých položiek spracovaných v danom období.

2. údaj (v zátvorke) – počet účtovných položiek spracovaných v danom období.

Poznámka: Účtovné položky sú príkazy na prevody peňažných prostriedkov zadané klientami bánk, samotnými bankami, resp. tretími stranami, pri ktorých dochádza k zápisu na účtoch peňažných rezerv jednotlivých účastníkov, ktoré im vedie Národná banka Slovenska.