en en

Biatec č. 6/2015

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE PDF [.pdf, 7416.9 kB]

Z OBSAHU:

Moderné nástroje pre finančnú analýzu a modelovanie [.pdf, 5263.9 kB]

Slovenský finančný sektor z pohľadu finančnej stability [.pdf, 379.7 kB]
(Viktor Lintner)

Transpozícia CRR/CRD IV a národné oprávnenia [.pdf, 187.6 kB]
(Peter Oravec)

Analýza daňových opatrení na podporu kapitálového trhu [.pdf, 183.1 kB]
(Tomáš Ambra)

Poistenie kybernetických rizík [.pdf, 305 kB]
(Matúš Medvec a Júlia Čillíková)

Nové povinnosti poskytovateľov spotrebiteľských úverov od 1. apríla 2015 [.pdf, 214.1 kB]
(Oľga Sedláčková)

Krátky exkurz do oblasti spotrebiteľských úverov [.pdf, 177.6 kB]
(Jakub Keračík)

Metodická činnosť v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov [.pdf, 182.1 kB]
(Marek Magyar)

Irrevocable Payment Commitments: A New Form of Servicing Banks´ Obligations towards the EU Sovereigns? [.pdf, 418.7 kB]
(Lucia Országhová, Martina Mišková)

Vybrané aspekty neoprávneného podnikania na finančnom trhu [.pdf, 301.4 kB]
(Ivan Barri, Andrea Slezáková, Peter Tkáč)

Očakávaný makroekonomický vývoj SR [.pdf, 273.8 kB]

English summary [.pdf, 121.6 kB]