en en

Makroprudenciálny komentár - december 2022

Drevený izbový teplomer s teplotou 24 stupňov

Finančný cyklus pokračuje v ochladzovaní

Proticyklický kapitálový vankúš sa nemení

Expanzívne trendy v úverovaní sa zmierňujú
Intenzita finančného cyklu sa spomalila, ale niektoré úvery sú rizikovejšie
Banky by mali byť schopné zvládnuť aj prípadný šok

Expanzívne trendy v úverovaní sa zmierňujú

Pribúdajú signály, že doterajší silný expanzívny charakter finančného cyklu sa postupne mení. Dôvodom je rastúca neistota domácností a podnikov, vysoká inflácia a rýchlo sa zvyšujúce úrokové sadzby. Úvery domácnostiam síce medziročne vzrástli dvojciferným tempom, no v posledných mesiacoch zmiernili rast. Spomalila nielen produkcia nových úverov, ale znížil sa aj záujem o refinancovanie. Rast úverov podnikom je tiež na dvojcifernej úrovni, keďže podniky majú silnú potrebu financovania v dôsledku rastúcich cien ich vstupov (najmä svojej prevádzky). Investičné úvery naopak spomaľujú. Situácia je však rôznorodá naprieč sektormi. Zmenu vidieť aj na trhu nehnuteľností. Oproti júnu 2022 ceny nehnuteľností v priemere nerástli a zvýšila sa aj ponuka nehnuteľností inzerovaných na predaj.

Intenzita finančného cyklu sa spomalila, ale niektoré úvery sú rizikovejšie

V dôsledku pomalšieho úverového rastu tak riziká pribúdajú pomalšie ako tomu bolo v predchádzajúcom období. Prudko vzrástol najmä podiel hypoték s rizikovejšími parametrami (napr. vyššia zaťaženosť splátkami v kombinácii s dlhou splatnosťou), pričom sú vo väčšej miere poskytované ľuďom s nižším príjmom a vzdelaním. To, naopak, prispieva ku kumulácii rizík.

Banky by mali byť schopné zvládnuť aj prípadný šok

Banky napriek neistým časom dosahujú dobrú ziskovosť a udržujú si kapitálovú silu, s ktorou by mali byť schopné zvládnuť aj prípadné šoky v nadchádzajúcom období.

Proticyklický kapitálový vankúš sa nemení

Zmena finančného cyklu nie je dôvodom pre rozpúšťanie proticyklického kapitálového vankúša. Zmiernenie expanzívnych tendencií znamená, že riziká spojené s finančným cyklom sa kumulujú naďalej, ale pomalšie. Podnetom pre rozpustenie proticyklického kapitálového vankúša by bolo zvýšenie strát z úverov nad ich bežnú úroveň.

V prípade naplnenia rizík a ich nepriaznivého vplyvu na finančný sektor je NBS pripravená uvoľniť v potrebnej miere proticyklický kapitálový vankúš.

Ďalej sa dozviete
  • Prečo niektoré dnes poskytované úvery považujeme za rizikovejšie (str. 3)
  • Ako sa mení situácia na realitnom trhu (str. 3)