en en

Faktoring, lízing a splátkové financovanie

V tejto časti sú prezentované informácie za vybrané tuzemské faktoringové spoločnosti, lízingové spoločnosti a spoločnosti splátkového financovania. K dispozícii je zoznam vykazujúcich inštitúcií, zdrojové štatistické údaje v agregovanej podobe, štatistické prehľady a časové rady, metodické informácie pre vykazujúce subjekty a právny rámec ECB a NBS pre zber týchto údajov.