en en

Právny rámec NBS a ECB

Povinnosti a obsah štatistického vykazovania požadované Národnou bankou Slovenska sú vymedzené:

Právne normy Európskej centrálnej banky pre oblasť menovej a finančnej štatistiky: