en en

1993

PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV NBS

(mil. USD)

Dátum Devízové rezervy NBS
Zlato Držba
SDR
Rezervná pozícia
v MMF
Devízové
prostriedky
Celkom
29.01.1993 53,1 9,0 0,0 135,1 197,2
26.02.1993 53,1 3,8 0,0 119,3 176,2
31.03.1993 53,1 3,8 0,0 127,2 184,1
30.04.1993 53,1 7,8 0,0 114,1 175,0
31.05.1993 54,5 0,6 0,0 200,9 256,0
30.06.1993 54,5 0,6 0,0 187,8 242,9
30.07.1993 54,5 14,6 0,0 266,9 336,0
31.08.1993 54,5 7,8 0,0 323,5 385,8
30.09.1993 54,5 7,8 0,0 504,3 566,6
29.10.1993 54,5 7,8 0,0 475,4 537,7
30.11.1993 54,5 0,4 0,0 452,7 507,6
31.12.1993 54,5 0,4 0,0 394,7 449,6
Poznámka:
     Definitívne údaje k ultimu mesiaca