en en

Devízové rezervy bankového sektora (stará metodika - platná do 31.12.2001) za kalendárny rok po dňoch