en en

1996

PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV NBS

(mil. USD)

Dátum Devízové rezervy NBS
Zlato Držba
SDR
Rezervná pozícia
v MMF
Devízové
prostriedky
Celkom
31.01.1996 54,5 16,4 0,0 3236,5 3307,4
29.02.1996 54,5 4,7 0,0 3338,4 3397,6
29.03.1996 54,5 13,6 0,0 3390,4 3458,5
30.04.1996 54,5 1,4 0,0 3350,7 3406,6
31.05.1996 54,5 1,7 0,0 3298,5 3354,7
28.06.1996 54,5 16,5 0,0 3305,6 3376,6
31.07.1996 54,5 0,4 0,0 3448,7 3503,6
30.08.1996 54,5 2,0 0,0 3620,9 3677,4
30.09.1996 54,5 1,0 0,0 3599,3 3654,8
31.10.1996 54,5 0,4 0,0 3547,4 3602,3
29.11.1996 54,5 1,3 0,0 3538,8 3594,6
31.12.1996 54,5 16,1 0,0 3402,7 3473,3
Poznámka:
     Definitívne údaje k ultimu mesiaca