en en

1997

PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV NBS

(mil. USD)

Dátum Devízové rezervy NBS
Zlato Držba
SDR
Rezervná pozícia
v MMF
Devízové
prostriedky
Celkom
31.01.1997 54,5 0,1 0,0 3379,8 3434,4
28.02.1997 54,5 0,6 0,0 3416,6 3471,7
27.03.1997 54,5 14,4 0,0 3384,2 3453,1
30.04.1997 54,5 8,2 0,0 3284,2 3346,9
30.05.1997 54,5 1,7 0,0 2917,8 2974,0
30.06.1997 54,5 16,1 0,0 2948,1 3018,7
31.07.1997 54,5 8,5 0,0 2946,5 3009,5
28.08.1997 54,5 2,0 0,0 3124,5 3181,0
30.09.1997 54,5 1,1 0,0 3095,3 3150,9
31.10.1997 54,5 7,4 0,0 3349,0 3410,9
28.11.1997 54,5 0,8 0,0 3390,7 3446,0
31.12.1997 54,5 26,5 0,0 3203,9 3284,9
Poznámka:
     Definitívne údaje k ultimu mesiaca