en en

1993 - 2000

Prehľad devízových rezerv bankového sektora

(mil. USD)

Dátum Devízové rezervy
NBS
Devízové rezervy
komerčných bánk1)
Devízové rezervy
celkom
01.01.1993 775,0 490,7 1 265,7
31.12.1993 919,8 952,8 1 872,6
31.12.1994 2 306,3 1 350,5 3 656,8
31.12.1995 3 982,8 1 618,3 5 601,1
31.12.1996 3 940,9 2 335,1 6 276,0
31.12.1997 3 766,1 3 344,9 7 111,0
31.12.1998 3 407,7 3 319,8 6 727,5
31.12.1999 4 168,1 1 103,3 5 271,4
31.12.2000 4 547,6 1 657,5 6 205,1