en en

2001

Prehľad devízových rezerv bankového sektora


(mil. USD)

Dátum Devízové rezervy
NBS
Devízové rezervy
komerčných bánk1)
Devízové rezervy
celkom
31.01.2001 4 433,2 1 511,3 5 944,5
28.02.2001 4 567,6 1 490,1 6 057,7
30.03.2001 4 316,2 2 010,4 6 326,6
30.04.2001 4 558,3 1 891,1 6 449,4
31.05.2001 4 339,5 1 734,8 6 074,3
29.06.2001 4 146,4 1 700,5 5 846,9
31.07.2001 4 338,8 1 821,9 6 160,7
31.08.2001 4 409,3 1 850,5 6 259,8
28.09.2001 4 463,0 1 709,0 6 172,0
31.10.2001 4 484,0 1 816,9 6 300,9
30.11.2001 4 666,8 1 901,8 6 568,6
31.12.2001 4 791,1 1 777,0 6 568,1