en en

2009

PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA

(v mil. USD)

MesiacDevízové rezervy
NBS
Devízové rezervy
komerčných bánk
Devízové rezervy
celkom
Január1 177,6880,22 057,8
Február1 212,71 151,52 364,2
Marec1 179,11 098,82 277,9
Apríl1 087,41 030,02 117,4
Máj1 119,61 209,82 329,4
Jún1 078,21 216,52 294,7
Júl1 122,11 507,92 630,0
August1 547,31 624,83 172,1
September1 723,61 533,73 257,3
Október1 767,31 558,13 325,4
November1 909,71 429,83 339,5
December1 820,5996,52 817,0
PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA