en en

2009

PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA

(v mil. USD)

Mesiac Devízové rezervy
NBS
Devízové rezervy
komerčných bánk
Devízové rezervy
celkom
Január 1 177,6 880,2 2 057,8
Február 1 212,7 1 151,5 2 364,2
Marec 1 179,1 1 098,8 2 277,9
Apríl 1 087,4 1 030,0 2 117,4
Máj 1 119,6 1 209,8 2 329,4
Jún 1 078,2 1 216,5 2 294,7
Júl 1 122,1 1 507,9 2 630,0
August 1 547,3 1 624,8 3 172,1
September 1 723,6 1 533,7 3 257,3
Október 1 767,3 1 558,1 3 325,4
November 1 909,7 1 429,8 3 339,5
December 1 820,5 996,5 2 817,0