en en

Dáta za zvolené obdobie

PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA

Dátum Devízové rezervy
NBS
Devízové rezervy
komerčných bánk
Devízové rezervy
celkom
31.01.1994 400,9 933,3 1334,2
28.02.1994 381,9 1010,0 1391,9
31.03.1994 474,5 1015,7 1490,2
29.04.1994 534,1 1061,3 1595,4
31.05.1994 610,0 1085,1 1695,1
30.06.1994 689,2 1162,1 1851,3
29.07.1994 1125,0 1159,4 2284,4
31.08.1994 1294,2 1111,2 2405,4
30.09.1994 1464,1 1242,4 2706,5
31.10.1994 1565,2 1368,3 2933,5
30.11.1994 1598,3 1329,9 2928,2
30.12.1994 1745,0 1348,0 3093,0
Poznámka:
     Definitívne údaje k ultimu mesiaca