en en

Dáta za zvolené obdobie

PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA

Dátum Devízové rezervy
NBS
Devízové rezervy
komerčných bánk
Devízové rezervy
celkom
31.01.1995 1740,5 1418,9 3159,4
28.02.1995 1813,2 1511,1 3324,3
31.03.1995 1968,9 1600,8 3569,7
28.04.1995 2021,6 1593,1 3614,7
31.05.1995 2185,9 1568,0 3753,9
30.06.1995 2621,7 1580,9 4202,6
29.07.1995 2630,4 1594,4 4224,8
31.08.1995 2708,1 1587,8 4295,9
30.09.1995 2813,3 1581,2 4394,5
31.10.1995 2873,2 1555,9 4429,1
30.11.1995 3046,1 1590,2 4636,3
29.12.1995 3418,4 1618,3 5036,7
Poznámka:
     Definitívne údaje k ultimu mesiaca