en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v apríli 2000

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 884,7 57,2 216 653,8 42,2 512 9,3 0,6 27 1547,8 755
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2861,4 70,7 710 1177,0 29,1 484 7,1 0,2 12 4045,4 1206
Devízový trh v SR okrem NBS 3746,0 67,0 926 1830,9 32,7 996 16,3 0,3 39 5593,2 1961