en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v auguste 2000

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1257,6 62,4 322 738,5 36,6 587 19,6 1,0 30 2015,7 939
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 3258,1 74,4 799 982,7 22,4 622 137,8 3,1 36 4378,5 1457
Devízový trh v SR okrem NBS 4515,6 70,6 1121,0 1721,2 26,9 1209,0 157,3 2,5 66,0 6394,2 2396