en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v decembri 2000

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1338,2 62,3 273 773,4 36,0 734 38,1 1,8 66 2149,7 1073
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2931,9 78,4 654 741,0 19,8 550 67,0 1,8 21 3739,9 1225
Devízový trh v SR okrem NBS 4270,1 72,5 927,0 1514,4 25,7 1284,0 105,1 1,8 87,0 5889,5 2298