en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v februári 2000

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 974,5 69,5 290 419,0 29,9 353 9,6 0,7 20 1403,0 663
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2980,4 74,8 659 993,5 24,9 376 10,2 0,3 8 3984,1 1043
Devízový trh v SR okrem NBS 3954,9 73,4 949 1412,5 26,2 729 19,8 0,4 28 5387,1 1706