en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v januári 2000

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1021,6 67,7 293 462,8 30,7 388 24,6 1,6 29 1509,0 710
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2307,8 74,8 619 763,8 24,8 345 14,4 0,5 20 3086,0 984
Devízový trh v SR okrem NBS 3329,4 72,5 912 1226,6 26,7 733 39,0 0,8 49 4595,0 1694