en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júni 2000

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1299,4 67,0 332 607,4 31,3 544 32,1 1,7 28 1938,8 904
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 3289,9 72,5 773 1228,2 27,1 653 19,5 0,4 23 4537,5 1449
Devízový trh v SR okrem NBS 4589,3 70,9 1105,0 1835,5 28,3 1197,0 51,5 0,8 51,0 6476,3 2353