en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v marci 2000

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1222,1 59,8 316 804,0 39,4 537 16,9 0,8 25 2043,0 878
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2595,6 63,8 763 1451,8 35,7 564 18,1 0,4 15 4065,5 1342
Devízový trh v SR okrem NBS 3817,7 62,5 1079 2255,8 36,9 1101 34,9 0,6 40 6108,4 2220