en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v novembri 2000

USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1337,5 64,3 300 714,0 34,3 636 29,9 1,4 41 2081,5 977
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 3542,0 80,2 690 803,5 18,2 543 72,6 1,6 26 4418,1 1259
Devízový trh v SR okrem NBS 4879,5 75,1 990,0 1517,5 23,3 1179,0 102,5 1,6 67,0 6499,5 2236