en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v septembri 2000

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1192,5 71,3 299 468,3 28,0 475 11,2 0,7 37 1672,0 811
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 4284,9 83,4 774 806,5 15,7 531 49,2 1,0 21 5140,7 1326
Devízový trh v SR okrem NBS 5477,4 80,4 1073,0 1274,9 18,7 1006,0 60,5 0,9 58,0 6812,7 2137