en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v apríli 2001

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1887,8 74,4 406 630,6 24,9 482 17,9 0,7 33 2536,2 921
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 3542,3 81,2 760 804,2 18,4 519 15,1 0,3 13 4361,6 1292
Devízový trh v SR okrem NBS 5430,1 78,7 1166,0 1434,7 20,8 1001,0 33,0 0,5 46,0 6897,8 2213