en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v auguste 2001

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2895,2 77,5 531 828,0 22,2 591 13,1 0,3 37 3736,3 1159
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 6764,0 87,4 1015 948,3 659,0 659 23,6 0,3 33 7736,0 1707
Devízový trh v SR okrem NBS 9659,2 84,2 1546,0 1776,4 15,5 1250,0 36,7 0,3 70,0 11472,3 2866