en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v februári 2001

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1843,2 78,2 371 492,7 20,9 406 22,0 0,9 39 2357,9 816
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 4668,3 85,3 806 774,7 14,2 429 28,3 0,5 13 5471,3 1248
Devízový trh v SR okrem NBS 6511,5 83,2 1177 1267,4 16,2 835 50,3 0,6 52 7829,2 2064