en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júli 2001

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1733,1 59,3 369 1175,6 40,2 773 15,5 0,5 40 2924,2 1182
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 5427,0 80,3 946 1312,5 19,4 891 15,7 0,2 22 6755,2 1859
Devízový trh v SR okrem NBS 7160,1 74,0 1315,0 2488,1 25,7 1664,0 31,2 0,3 62,0 9679,4 3041