en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v marci 2001

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2134,7 83,0 432 416,1 16,2 329 20,0 0,8 36 2570,7 797
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 4779,1 85,3 899 801,6 14,3 483 24,7 0,4 15 5605,3 1397
Devízový trh v SR okrem NBS 6913,7 84,6 1331 1217,7 14,9 812 44,7 0,5 51 8176,1 2194