en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v septembri 2001

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1775,8 75,7 338 552,3 23,6 416 17,1 0,7 34 2345,2 788
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 6685,8 85,2 828 1140,3 14,5 503 25,3 0,3 20 7851,4 1351
Devízový trh v SR okrem NBS 8461,5 83,0 1166,0 1692,7 16,6 919,0 42,4 0,4 54,0 10196,6 2139