en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v apríli 2002

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2380,0 75,0 342 770,2 24,3 462 24,8 0,8 44 3175,0 848
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 7406,7 78,9 1019 1676,8 17,9 673 303,0 3,2 48 9386,5 1740
Devízový trh v SR okrem NBS 9786,7 77,9 1361,0 2447,0 19,5 1135,0 327,8 2,6 92,0 12561,4 2588