en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v auguste 2002

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 3 705,5 67,3 466 1 780,6 32,4 960 16,4 0,3 28 5 502,5 1 454
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 11 699,4 78,0 1 143 2 914,7 19,4 1 269 380,6 2,5 34 14 994,8 2 446
Devízový trh v SR okrem NBS 15 405,0 75,2 1 609,0 4 695,3 22,9 2 229,0 397,0 1,9 62,0 20 497,3 3 900,0