en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v decembri 2002

USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2 902,3 64,8 347 1 520,6 34,0 577 54,9 1,2 46 4 477,8 970
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 15 134,2 86,7 1 271 2 182,0 12,5 908 148,2 0,8 36 17 464,4 2 215
Devízový trh v SR okrem NBS 18 036,5 82,2 1 618,0 3 702,6 16,9 1 485,0 203,1 0,9 82,0 21 942,2 3 185,0