en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v februári 2002

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2901,5 79,2 449 741,6 20,2 527 20,9 0,6 32 3664,0 1008
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 5818,6 74,3 933 1957,1 25,0 872 51,0 0,7 14 7826,8 1819
Devízový trh v SR okrem NBS 8720,1 75,9 1382,0 2698,7 23,5 1399,0 71,9 0,6 46,0 11490,7 2827