en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v januári 2002

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2513,5 68,4 355 1146,7 31,2 786 12,1 0,3 29 3672,3 1170
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 7176,1 77,1 999 2118,4 22,7 1119 19,1 0,2 17 9313,6 2135
Devízový trh v SR okrem NBS 9689,6 74,6 1354,0 3265,1 25,1 1905,0 31,2 0,2 46,0 12985,9 3305