en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júli 2002

USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 4 069,4 71,4 474 1 622,7 28,5 941 9,7 0,2 30 5 701,9 1 445
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 12 769,5 78,4 1 273 3 085,7 18,9 1 117 433,7 2,7 52 16 288,9 2 442
Devízový trh v SR okrem NBS 16 839,0 76,6 1 747,0 4 708,4 21,4 2 058,0 443,4 2,0 82,0 21 990,7 3 887,0