en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júni 2002

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1940,3 67,3 315 929,3 32,2 643 13,1 0,5 32 2882,7 990
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 8183,1 76,0 1063 1924,2 17,9 1042 662,3 6,1 71 10769,6 2176
Devízový trh v SR okrem NBS 10123,4 74,2 1378,0 2853,5 20,9 1685,0 675,4 4,9 103,0 13652,3 3166