en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v máji 2002

USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2857,1 66,7 424 1404,9 32,8 962 21,2 0,5 48 4283,2 1434
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 9764,7 77,2 1048 2405,8 19,0 1309 480,1 3,8 70 12650,6 2427
Devízový trh v SR okrem NBS 12621,8 74,5 1472,0 3810,7 22,5 2271,0 501,3 3,0 118,0 16933,8 3861