en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v marci 2002

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2720,0 74,0 386 897,3 24,4 535 57,6 1,6 46 3674,9 967
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 6077,1 76,3 969 1707,0 21,4 790 181,8 2,3 32 7965,9 1791
Devízový trh v SR okrem NBS 8797,1 75,6 1355,0 2604,3 22,4 1325,0 239,4 2,1 78,0 11640,8 2758