en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v novembri 2002

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 3 042,8 66,6 378 1 479,7 32,4 766 47,6 1,0 36 4 570,1 1 180
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 11 788,2 81,2 1 264 2 616,2 18,0 1 333 108,0 0,7 28 14 512,4 2 625
Devízový trh v SR okrem NBS 14 831,0 77,7 1 642,0 4 095,9 21,5 2 099,0 155,6 0,8 64,0 19 082,5 3 805,0