en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v októbri 2002

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 4 753,9 74,0 466 1 626,2 25,3 960 47,6 0,7 28 6 427,7 1 454
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 18 087,9 85,5 1 143 2 912,4 13,8 1 269 164,5 0,8 34 21 164,8 2 446
Devízový trh v SR okrem NBS 22 841,8 82,8 1 609,0 4 538,6 16,4 2 229,0 212,1 0,8 62,0 27 592,5 3 900,0