en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v septembri 2002

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 3 634,2 71,7 466 1 421,7 28,1 960 10,7 0,2 28 5 066,7 1 454
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 16 528,7 83,2 1 143 2 806,0 14,1 1 269 523,1 2,6 34 19 857,8 2 446
Devízový trh v SR okrem NBS 20 162,9 80,9 1 609,0 4 227,7 17,0 2 229,0 533,9 2,1 62,0 24 924,5 3 900,0